Functieprofielen

Flexleiding
FrequentieTijd per keerType vrijwilliger
4-6 keer per jaar2-3,5 uurFlex
Hulpleiding
FrequentieTijd per keerType vrijwilliger
1-4 keer per maand2-3,5 uurFlex
Medeleiding
FrequentieTijd per keerType vrijwilliger
1-4 keer per maand + evt kampen2-3,5 uurVol
Hoofdleiding
FrequentieTijd per keerType vrijwilliger
1x per week (in overleg) + kampen2-3,5 uur + 1 uur voorbereidingVol
Kamp/kookstaf
FrequentieTijd per keer
1-7 dagen per kampVariabel
Activiteitencommissielid
FrequentieTijd per keer
2-3 keer per jaarVariabel
Klusteam
FrequentieTijd per keer
1-4 keer per jaar2-8 uur per keer
Communicatieteam
FrequentieTijd per keer
1-4 keer per maandVariabel
Verenigingsbestuur
FrequentieTijd per keer
1 keer per 6 weken + takenVariabel
Stichtingsbestuur
FrequentieTijd per keer
1 keer per 6 weken + takenVariabel
Functioneel penningmeester
FrequentieTijd per keer
1 keer per 6 weken + takenVariabel
Vrijwilligerswerver
FrequentieTijd per keer
1 keer per 6 weken + takenVariabel
Vrijwilligerorganisator
FrequentieTijd per keer
1 keer per 3 maanden + takenVariabel
Ledenadministratie
FrequentieTijd per keer
1 keer per 4 weken + takenVariabel
Kasboekhulp
FrequentieTijd per keer
1 keer per maand1 uur
E-mailhulp
FrequentieTijd per keer
1 keer per week0,5 uur
Schoonmaakteam
FrequentieTijd per keer
4-6 keer jaar1,5 uur per keer
Websitehulp
FrequentieTijd per keer
1-2 keer per jaarVariabel

Flexleiding


Vereisten:
affiniteit met kinderen
een VOG hebben of kunnen krijgen als je meedraait met de speltakken
vanaf de scouts en ouder zijn scouting-skills een pre (bij gebrek aan scouting ervaring bereidheid te leren vereist)
Frequentie:
Wanneer nodig, 4-6 keer per jaar
2-3,5uur per keer, (bij opkomsten op zaterdag of vrijdagavond)
Mag helpen op kampen, hoeft niet
Taken:
‘Meespelen’ en begeleiden van (gedeelte) programma activiteiten kinderen
limo en snoepjes uitdelen
meehelpen met voorbereiding/evaluatie van programma en klaarzetten/opruimen
Andere extra taken, meehelpen tentendag, bijspringen bij bijvoorbeeld website
bijwerken, of andere kleine taken

Hulpleiding

Vereisten:
affiniteit met kinderen
een VOG hebben of kunnen krijgen als je meedraait met de speltakken
vanaf de scouts en ouder zijn scouting-skills een pre (bij gebrek aan scouting ervaring bereidheid te leren vereist)
Frequentie:
van 1 keer in de maand tot iedere week
2-3,5uur per keer, op zaterdag
Mag helpen op kampen, hoeft niet
Taken:
‘Meespelen’ en begeleiden van (gedeelte) programma activiteiten kinderen
limo en snoepjes uitdelen
meehelpen met voorbereiding/evaluatie van programma en klaarzetten/opruimen

Medeleiding

Vereisten:
affiniteit met kinderen
een VOG hebben of kunnen krijgen als je meedraait met de speltakken
vanaf de scouts en ouder zijn scouting-skills een pre (bij gebrek aan scouting ervaring bereidheid te leren vereist)
Frequentie:
van 1 keer in de maand tot iedere week
2-3,5 uur per keer, op zaterdag plus een uurtje hier en daar voor de extra taken
Meedraaien op 2-3 weekendkampen en 1 zomerkamp per jaar
Taken:
Verantwoordelijk voor begeleiding van een (deel) programma activiteit
limo en snoepjes uitdelen
mee voorbereiden/opzetten en opruimen
Af en toe een spel leiden
Meedenken over de opkomsten, en jaarplanning
Eventueel betrokken bij leidingoverleg
Eventueel een deel van de hoofdleiding taken overnemen zoals communicatie met de ouders, financiele administratie of het regelen van kamplocaties

Hoofdleiding

Vereisten:
affiniteit met kinderen
een VOG hebben of kunnen krijgen als je meedraait met de speltakken
vanaf de scouts en ouder zijn scouting-skills een pre (bij gebrek aan scouting ervaring bereidheid te leren vereist)
Een groep kinderen onder controle houden en instructies geven tijdens een opkomst
Frequentie:
van 1 keer in de maand tot iedere week
3,5 uur per keer op zaterdag, plus een uur per week voor de overige taken
Liefst aanwezig bij zomerkamp
Taken:
Meespelen met de spelletjes van de kinderen
Limo en snoepjes uitdelen
Mee opruimen
Wekelijks de groep leiden in spelletjes en onderlinge interactie
Opkomsten bedenken, en uitvoeren, en jaarplanning en kampprogramma maken
Coördineert leidingoverleg en wekelijkse uitvoering van programma van speltak
Begeleiding van medeleiding en assistentleiding
Aanspreekpunt voor ouders
Aanspreekpunt bestuur
Neemt deel aan gemeenschappelijk leidingoverleg
Als nodig oudergesprekken aangaan met betreffende ouders
Verantwoordelijk voor financiele administratie, regelen kamplocaties en bijhouden wachtlijst

Kamp/kookstaf

Vereisten:
affiniteit met kinderen
een VOG hebben of kunnen krijgen als je meedraait met de speltakken
Koken voor grote groepen met basaal keukengerei
Frequentie:
Tijdens kampen (1 of meerdere dagen, en 1 of meer keer per jaar), planning in
overleg
Taken:
Boodschappen doen voor de maaltijden
Maaltijden bereiden
Begeleiden/helpen van afruimen en afwassen
Catering tijdens programma
Helpen tijdens het eten orde in de groep bewaken

Activiteitencommissielid

Vereisten:
affiniteit met kinderen
Creatief zijn in activiteiten bedenken voor verschillende leeftijden, of
ondersteunen bij bestaande activiteiten
Frequentie:
Helpen bij de jaarlijkse groepsactiviteiten (barbecue, overvliegen, kerstviering etc)
Taken:
Klaarzetten
Opruimen
Meedenken over de activiteiten
Meehelpen/Organiseren van de voorbereiding/uitvoering
Coördinatie van inzet van hulpouders

Klusteam

Vereisten:
Affiniteit met klussen, organiseren, samenwerken
Creatief zijn in activiteiten bedenken voor verschillende leeftijden, of
ondersteunen bij bestaande activiteiten
Frequentie:
Een of meerdere keren per jaar
Taken:
Klussen aan en rond het gebouw
Opruimdag voor magazijnen
Meehelpen materialen en klaarzetten, aanvullen kampkisten controleren voor zomerkamp
Snoeien, Winter klaarmaken/onderhoud van terrein

Communicatieteam

Vereisten:
Affiniteit met social media, nieuwsbrief en/of websites
Frequentie:
Liefst iedere week, minimaal maandelijks. Tijdsbesteding zelf in te vullen
Taken:
Opzetten en onderhouden van website, nieuwsbrief en/of social media
(Laten) opzetten en verwerken van anekdotes/verhalen/activiteiten foto’s
Organiseren van toestemmingsverklaring portretrecht/beeldgebruik
Meedenken over zichtbaarheid van buitenaf ten behoeve van leiding werving

Verenigingsbestuurslid

Vereisten:
Affiniteit met bestuurlijke activiteiten
Een groep leiding onder controle houden
Frequentie:
Eens in de 6 weken. Reken op ongeveer 1 uur per week gemiddeld. Hangt af van de takenlijst.
Taken:
Vergaderen over de bezigheden van VP19
Aanspreekpunt leiding
Neemt deel aan leidingoverleg
Als nodig oudergesprekken aangaan met betreffende ouders
Portefeuillebeheer bijv ledenadministratie, vog,communicatie, penningmeestertaken

Stichtingsbestuurslid

Vereisten:
Affiniteit met bestuurlijke activiteiten
Frequentie:
Eens in de 6 weken. Reken op ongeveer 1 uur per week gemiddeld. Hangt af van de takenlijst.
Taken:
Vergaderen over gebruik en onderhoud van het gebouw van VP19
Aanspreekpunt BSO, leiding en verenigingsbestuur bij problemen
Neemt deel aan jaaroverleg leiding
Meedoen en meeorganiseren van klusactiviteiten

Functioneel penningmeester

Vereisten:
Affiniteit met bestuurlijke activiteiten
Passie voor Excel
Frequentie:
Eens in de 6 weken. Reken op ongeveer 1 uur per week gemiddeld. Hangt af van de takenlijst.
Taken:
Bijhouden financien VP en verzamelen/combineren kasboeken
Innen contributie
Subsidies aanvragen (ism bestuur)
Geld overmaken naar speltakken voor kwartaalbijdrage en voor zomerkampen

Vrijwilligerswerver

Vereisten:
Een affiniteit hebben met scouting en mensen zoeken
Frequentie:
Eens in de 6 weken vergaderen. Reken op ongeveer 0.5 uur per week gemiddeld. Hangt af van de takenlijst
Taken:
Acties verzinnen om meer vrijwilligers te vinden
Acties uitvoeren en betrokken mensen in contact brengen met degene die verantwoordelijk is voor die vrijwilligerstaak

Vrijwilligerorganisator

Vereisten:
Een affiniteit hebben met scouting en vrijwilligers zoeken en organiseren
Frequentie:
Eens in de 6 weken vergaderen. Reken op ongeveer 0.5 uur per week gemiddeld. Hangt af van de takenlijst
Taken:
Organiseren van vrijwilligers in groepjes
Zorgen dat er per groep activiteiten gepland worden (bv. Opruimdag, klusdag etc)

Ledenadministratie

Vereisten:
Affiniteit met bestuurlijke activiteiten
Frequentie:
Eens in de 4 weken. Reken op ongeveer 1 uur per week gemiddeld. Hangt af van de takenlijst.
Taken:
Bijhouden aan en afmeldingen
Inschrijvingen in SOL
Actieve ledenlijst doorgeven aan penningmeester tbv contributie (2 maal per jaar)

Kasboekhulp

Vereisten:
Affiniteit met bestuurlijke activiteiten
Frequentie:
1 keer per week
Taken:
Bijwerken van het kasboek van een speltak
Eens per jaar met de speltak kasboek nalopen en afsluiten voor de penningmeester

E-mailhulp

Vereisten:
Communicatief bezig zijn met ouders
Frequentie:
1 keer per week
Taken:
Mails sturen tbv speltak activiteiten
Bijwerken van de wachtlijst

Schoonmaakteam

Vereisten:
Graag schoon willen maken
Frequentie:
4-6 per jaar na grote activiteiten, 1 tot 2 uur per keer
Taken:
Schoonmaakrooster maken voor alle speltakken
Dag na de activiteit schoonmaken
Statiegeld terugbrengen

Websiteteam

Vereisten:
Affiniteit met internet en communicatie
Frequentie:
1- 2 per maand
Taken:
Berichten posten over activiteiten
Agenda bijhouden met volgende activiteiten
Bijdragen aan het ontwikkelen van de website (functioneel)