Beleid

Gedragscode

Sociale veiligheid binnen Scouting betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Scouting Nederland werkt actief aan de bescherming van haar leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving. Daarom is er een gedragscode opgesteld voor alle vrijwilligers van scouting. 

Deze is hieronder te downloaden:

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van nieuwe vrijwilligers matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij intakegesprekken en houden we dankzij de groepsbegeleider de vinger aan de pols.
In de eerste periode wordt een nieuwe vrijwilliger zoveel mogelijk meegenomen in hoe het bij ons werkt en welke trainingen er eventueel gevolgd kunnen worden om (scouting) vaardigheden aan te scherpen indien wenselijk.

Vertrouwenspersonen

Wat is een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is een persoon waar vrijwilligers, jeugdleden of ouders in vertrouwen kunnen praten. Dit kan gaan over een concreet voorval, maar ook over een onderbuikgevoel en twijfels. De vertrouwenspersoon heeft als doel dat de hulpvrager zich ondersteund weet in eventuele vervolgstappen. De vertrouwenspersoon is te bereiken via vertrouwenspersoon@vp19.nl

Bij VP19 is de vertrouwenspersoon: 

Pepijn Cliteur

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan ook onze bestuursleden je graag te hulp. Daarnaast kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Meer informatie over het landelijk opvangteam is hier te lezen.”